Instrukcja obsługi UNIX-a

Czyli to, co student umieć musi.

Co to jest?

Właściwie to „ściąga” na kolokwium z Wstępu do systemu UNIX – spis wszystkich poleceń, które pojawiły się na laboratorium z tego przedmiotu wraz z krótkim opisem, a także przykładami użycia.

Na początku znajduje się też opis opis praktycznego używania interpretera poleceń bash oraz kilka ważnych informacji dla początkujących użytkowników UNIX-a.

Pod maską

Całość jest, podobnie jak Crash test haseł, hostowana na GitHubie – nie wymagam zaawansowanego serwera, a dzięki temu mam możliwość łatwego śledzenia zmian.

Strona powstała przy wykorzystaniu transformacji XSL, które są potężnym, ale rzadko stosowanym narzędziem.

XSL jest arkuszem XML transformującym jeden dokument XML w inny dokument XML. Brzmi skomplikowanie? Może trochę.

Podchodząc do sprawy bardziej praktycznie, XSL jest tym dla XML-a, czym CSS jest dla HTML-a, ale na niższym poziomie. Podstawowy plik XML zawiera tylko dane, bez żadnych informacji jak je wyświetlać. Arkusz transformacji XSL umożliwia przeglądarce przekształcenie pliku XML w stronę XHTML, która następnie zostanie wyświetlona.

Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ separuje ono całkowicie warstwę danych od warstwy prezentacji – w ten sposób bardzo zwiększa czytelność danych wejściowych i upraszcza ich utrzymanie.

Wśród innych ciekawostek można wymienić rozwijalne menu oparte o CSS. Strona nie zawiera ani grama JavaScriptu, mimo to udało mi się skonstruować dwupoziomowe menu rozwijające się po najechaniu myszą (wielokropek w górnym prawym rogu). Sama struktura jest generowana przez XSL, natomiast rozwijanie oparłem na pseudoklasie :hover.

Instrukcja obsługi UNIX-a na GitHubie.